Poskytujeme komplexní právní poradenství především v oblasti obchodního práva.

„Naším cílem je pomáhat Vám ve Vašem podnikání a poskytovat právní rady, které jsou pro Vaše podnikání skutečným přínosem.“

Mgr. Ing. Václav Staňkovský, LL.M.

Zaměření

Zaměření

Akvizice

 • právní due diligence
 • vyjednávání akviziční dokumentace
 • řízení o povolení spojení soutěžitelů před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • post-akviziční změny (změny v orgánech, restrukturalizace, přeměny, aj.)

Korporátní agenda

 • zakládání společností, návrh optimální struktury
 • restrukturalizace, vytváření holdingových struktur
 • vztahy mezi společníky, akcionářské dohody
 • vztahy mezi společností a členy jejích orgánů
 • valné hromady
 • přeměny (fúze, rozdělení, převod jmění, změna právní formy)
 • daňová optimalizace (ve spolupráci s renomovanými daňovými poradci)

Vztahy s obchodními partnery

 • obchodní smlouvy (o dílo, distribuční, o spolupráci, EPC…)
 • joint ventures
 • soudní spory, arbitráže, vymáhání pohledávek
 • poradenství při účasti ve veřejných zakázkách
 • zakázané dohody mezi soutěžiteli, zneužití dominance
 • nároky z nekalé soutěže
 • vztahy ze směnek

Pracovněprávní vztahy

 • příprava a revize pracovněprávní smluvní dokumentace a vnitřních předpisů zaměstnavatelů, nastavování systémů odměňování v pracovněprávních vztazích
 • poradenství při vzniku a zániku pracovněprávních vztahů
 • příprava a revize kolektivních smluv, zastupování při kolektivním vyjednávání
 • pracovněprávní aspekty při restrukturalizaci korporací
 • zastupování v pracovněprávních sporech
 • pracovněprávní due diligence

ICT a duševní vlastnictví

 • autorské právo, licenční smlouvy
 • právo ICT (information and communications technology)
 • doménové spory
 • ochranné známky

Financování, restrukturalizace, insolvence

 • projektové a jiné financování (vyjednávání, příprava a revize úvěrové a související dokumentace)
 • ochrana práv při porušení povinností bankou
 • restrukturalizace (poradenství, vyjednávání s bankami a obchodními partnery, příprava dokumentace)
 • insolvence (poradenství a zastupování věřitelů a dlužníků)

Další oblasti práva

 • regulatorika (právo hospodářské soutěže – přepadové kontroly, zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, předpisy proti praní špinavých peněz aj.), hospodářská kriminalita
 • převody nemovitostí a právní vztahy k nim

Lidé

Mgr. Ing. Václav Staňkovský, LL.M. Mgr. Ing. Václav Staňkovský, LL.M. advokát / partner

Před zahájením vlastní advokátní praxe působil celkem více než 9 let v renomované mezinárodní advokátní kanceláři a dvou předních advokátních kancelářích českých. Poskytuje komplexní právní poradenství zejména v oblasti obchodního práva (akvizice, obchodní smlouvy a spory, korporátní právo), projektového financování a má rozsáhlé zkušenosti s právem hospodářské soutěže. Právo studoval mimo jiné v Německu a v Anglii.

Václav je milovník čaje a znalec whisky.

Právní služby poskytuje kromě češtiny také v angličtině a němčině.

Profesní profil Stáhnout vizitku
Mgr. Jana Šetřilová Mgr. Jana Šetřilová advokátka

Poskytuje právní poradenství především v oblasti pracovního práva, obchodního práva a obchodních závazkových vztahů a dále se specializuje na spornou agendu a insolvence. Působila celkem více než 10 let ve dvou předních českých advokátních kancelářích, kde poskytovala právní služby mimo jiné klientům v oblasti automobilového průmyslu. Na univerzitě Utrecht v Nizozemí absolvovala studijní stáž se zaměřením na mezinárodní a evropské pracovní právo.
Jana ráda relaxuje na horském kole v přírodě nebo u dobré knihy.

Právní služby poskytuje kromě češtiny také v angličtině.

Stáhnout vizitku
Mgr. Natália Santamaría Ilovičná Mgr. Natália Santamaría Ilovičná advokátka

Specializuje se na obchodní právo, zejména korporátní právo a lokální a přeshraniční přeměny obchodních společností. Dříve pracovala v přední české advokátní kanceláři. Natália je advokátkou zapsanou v České republice a ve Španělsku.

Natália je zapálenou cestovatelkou a nazývá Španělsko jejím druhým domovem.

Právní služby poskytuje kromě češtiny také ve španělštině a angličtině.

Stáhnout vizitku
Ing. Petr Ptáček Ing. Petr Ptáček konzultant

Specializuje se na strukturování bankovního financování, jeho vyjednávání, přípravu úvěrových žádostí a hodnocení úvěrových návrhů. Poskytuje poradenství také při restrukturalizacích a reorganizacích. Petr má více než 13 let zkušeností v bankovnictví, kde působil mimo jiné jako Ředitel strategického řízení rizik a Ředitel řízení úvěrových rizik renomované komerční banky.

Konzultace poskytuje kromě češtiny také v angličtině a dorozumí se německy.

Petr se věnuje investování a věří v trvalou udržitelnost.

Stáhnout vizitku

Reference

ÅF AB<br>AF-Consult Czech Republic s.r.o.<br>AF-CITYPLAN s.r.o.<br>AF - Engineering s.r.o.

ÅF AB
AF-Consult Czech Republic s.r.o.
AF-CITYPLAN s.r.o.
AF - Engineering s.r.o.

Projekční a poradenská společnost v oboru energetiky, strojírenství a infrastruktury, lídr v oblasti technického poradenství

TRILUX Česká republika s.r.o.

TRILUX Česká republika s.r.o.

Na míru přizpůsobená, hospodárná a trvale udržitelná světelná řešení

Lundegaard spol. s r.o.

Lundegaard spol. s r.o.

Webový integrátor: Stavba rozsáhlých webů a portálů, vymýšlení a realizace nových on-line služeb

Citybikes, s.r.o.

Citybikes, s.r.o.

Městská kola, skládací kola, elektrokola a jízdní kola v retro stylu a vše, co s tím souvisí

SEMANTA, s.r.o.

SEMANTA, s.r.o.

Data Governance řešení

LCGROUP s.r.o.

LCGROUP s.r.o.

Automatizace, optické sítě, zabezpečení, elektro.

PRAGOSOUND s.r.o.

PRAGOSOUND s.r.o.

Komplexní zajištění ozvučení, osvětlení, video projekcí, LED stěn, laser show…

Eclipse Events s.r.o.

Eclipse Events s.r.o.

Plánování, organizace a pořádání akcí se zaměřením na automobilový průmysl

Kontakt

Mgr. Ing. Václav Staňkovský, LL.M. advokát

Sídlo:

Slezská 1357/1 120 00 Praha 2

Kontaktní informace:

T: (+420) 725 806 572 E: office@stankovsky.cz ID datové schránky: 5msgbn4 evidenční číslo ČAK: 12911

Fakturační údaje:

Mgr. Ing. Václav Staňkovský, LL.M., advokát IČO: 71347780 plátce DPH

Mimosoudní řešení sporů:

Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je pověřena Česká advokátní komora, jejíž internetová stránka se nachází na adrese www.cak.cz.